Alleen samen creëren we vernieuwing in de Zorg!

Alle veranderingen in zorg en welzijn vragen om andere, nieuwe vaardigheden van de mensen die in de zorg werken. En dus ook om goed zorgonderwijs. Het ZorgpactNoord stimuleert samenwerking tussen zorg- en onderwijsorganisaties en gemeenten in Groningen en Drenthe.
Lees meer over het landelijke ZorgPact en meld u ook aan!

KOPLOPERS

De voorhoede van de Zorgpactbeweging ; de Koplopers zijn stuk voor stuk voorbeelden van hechtere samenwerking in zorg en welzijn, die zich richten op de goed toegeruste zorgprofessional nu en in de toekomst. De Kopgroep is een community en een inspiratiebron. Onder elkaar wisselen de Koplopers kennis en ervaringen uit om van en met elkaar te leren. Ze inspireren anderen om ook tot goede samenwerking te komen. Dat doen ze door hun lessen en resultaten te delen. Online en in ontmoetingen.

De koplopers in Groningen en Drenthe zijn op dit moment Centre’s of Expertise Healthy Ageing, Tinten Academie, NetwerkZON, Ontwikkeling Leergang Werkbegeleider 2.0 en Zorgcampus Noorderboog. Lees meer over deze koplopers

ZorgpactNoord

ZorgpactNoord bestaat uit een regionale agenda en activiteiten om de verbinding en uitwisseling tussen zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en overheid in deze regio te versterken.
Een van de dilemma’s die we tegenkomen is dat meer kwaliteitseisen de zorg niet perse beter maken. Ons voorstel is om meer te kijken naar geschiktheid en niet alleen naar de diploma’s. Hier is 10 mei jl. in een bijeenkomst met Van Rijn experimenteerruimte voor gevraagd. Lees meer over deze bijeenkomst…

NIEUWS

Kenmerken van een koploper

Ik heb een vraag

Ik wil op de hoogte blijven

Publicaties

TWITTER

    TWITTER

    Activiteiten

    • Geen activiteiten