Ontwikkelingen koploper – Practoraat Zorg & (Sensor)technologie

Nieuwe practor Aad Oosterhof:
“Sinds 1 februari werk ik als Practor voor het Practoraat Zorg & (Sensor)technologie. Ons streven is om met het practoraat een goed werkende multidisciplinaire- en mulitlevel samenwerking tot stand te brengen tussen Mbo, Hbo, zorg en bedrijfsleven op het vlak van zorg en technologie. Een pittige en omvangrijke opdracht waarvoor we inmiddels al een aantal mooie stappen hebben gemaakt.”

Mooie stappen
Het keuzedeel Zorg & Technologie is ontwikkeld en opgeleverd, er zijn coördinatoren benoemd om de verschillende projecten in goede banen te leiden en de eerste projecten met studenten zijn opgestart.

Projecten voor studenten
Vanuit de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, alle zorginstellingen en bedrijven die bij het practoraat zijn aangesloten, kwamen twee soorten projecten voor studenten.
Lees meer hierover