Initiatieven in Groningen, Friesland en Drenthe

Op deze pagina staan Groningse, Drentse en Friese initiatieven waarin minimaal twee van de drie O’s: onderwijs, zorg-/welzijnsorganisaties en overheid, samen werken aan toekomstbestendige zorg in onze regio aan de hand van 5 thema’s. Er zijn vier landelijke thema’s en voor onze regio hebben we nog specifiek een 5e thema benoemd:
1. Leren in de praktijk
2. Zorg & technologie
3. Permanent leren
4. Passend werk voor alle opleidingsniveaus
5. Omgaan met krimp: hoe houden we zorgvoorzieningen dichtbij de burger en van goede kwaliteit?
Klik hier voor meer informatie over de landelijke thema’s

Onder deze initiatieven bevinden zich ook landelijke koplopers. Dit is de landelijke voorhoede van de Zorgpactbeweging. De Koplopers zijn stuk voor stuk voorbeelden van hechtere samenwerking in de zorg en welzijn, die zich richten op de goed toegeruste zorgprofessional nu en in de toekomst. De Kopgroep is een community en een inspiratiebron. Onder elkaar wisselen de Koplopers kennis en ervaringen uit om van en met elkaar te leren. Ze inspireren anderen om ook tot goede samenwerking te komen. Dat doen ze door hun lessen en resultaten te delen. Online en in ontmoetingen. Heeft of kent u een initiatief dat past bij ZorgpactNoord, meld deze aan via info@zorgpactnoord.nl

Wilt u met uw initiatief ook Koploper zijn, laat het ons weten en mail naar info@zorgpactnoord.nl

Criteria landelijke koplopers